Thông cáo phiên họp thứ 9 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII

Ngày 30 tháng 6 năm 2008, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thứ chín tại Hà Nội dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.