Một số hình ảnh tại phiên họp thứ 9 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tngày 30-6-2008

 •  
  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn phát biểu tại Phiên họp

  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn phát biểu tại Phiên họp

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp,

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp,

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp.

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp