Thông cáo Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XII

Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 42 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.