Thông cáo phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII

Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 41 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.