Một số hình ảnh phiên họp thứ 41 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

Trong hai ngày 29 và 30-6-2011, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII đã họp phiên thứ 41 tại Hà Nội.

  •  

    Toàn cảnh phiên họp thứ 41 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

     
  •  

    Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp