Một số hình ảnh phiên họp thứ 41 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

Trong hai ngày 29 và 30-6-2011, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII đã họp phiên thứ 41 tại Hà Nội.

 •  
  Toàn cảnh phiên họp thứ 41 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

  Toàn cảnh phiên họp thứ 41 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

   
 •  
  Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
phát biểu khai mạc phiên họp

  Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp