Một số hình ảnh phiên họp thứ 39 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

Ngày 25/4/2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi chín. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp

 •  

  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày Báo cáo đánh giá kết quả Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XII và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII

   
 •  

  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên họp

   
 •  

  Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

   
 •  

  Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp