Thông cáo phiên họp thứ 38 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

20/02/2011

Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 02 năm 2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 38 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá trong báo cáo của Chính phủ và cho rằng: Thời gian qua, trong điều kiện kinh tế thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường cùng với ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh đã gây không ít khó khăn cho tình hình kinh tế xã hội nước ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành năng động, quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế xã hội nước ta đang phát triển theo chiều hướng tích cực, nền kinh tế đang từng bước phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng khá nhanh sau ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn đáng kể so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Các ngành công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng khá; xuất khẩu tiếp tục phát triển; thu ngân sách đạt khá và vượt kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống người dân được cải thiện; chính trị, xã hội tiếp tục ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tạo điều kiện để nhân dân đón Tết Tân Mão trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức: kinh tế vĩ mô vẫn còn thiếu nền tảng vững chắc, chất lượng tăng trưởng thấp, một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, nợ công cao, chưa kiềm chế, đẩy lùi được lạm phát, giá cả các mặt hàng thiết yếu có xu hướng tăng cao, còn nhiều búc xúc về tình hình xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông ...         

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh các Báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII.             

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét và cho ý kiến lần cuối về 4 dự án Luật Thủ đô, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật phòng, chống mua bán người, Luật kiểm toán độc lập để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý và hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo luật đảm bảo chất lượng, tiến độ gửi các vị đại biểu Quốc hội và trình Quốc hội tại kỳ sắp tới.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ Khóa XII của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội và việc chuẩn bị các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007 - 2011 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chuẩn bị các báo cáo khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý và hoàn chỉnh văn bản để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII. 

4. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo về việc Tập đoàn dầu khí Việt Nam sử dụng 3.500 tỷ đồng ngân sách nhà nước năm 2011; thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân và Nghị quyết về việc cử Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

(Văn phòng Quốc hội)