Ngày 14/2/2010 , Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi tám.Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp

Ngày 14/2/2010 , Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức. Phiên họp thứ ba mươi tám.Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp

 •  
   
 •  
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu ý kiến

  Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu ý kiến

   
 •  
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Hứa Chu Khem phát biểu ý kiến

  Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Hứa Chu Khem phát biểu ý kiến

   
 •  
  Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Đinh Nguyễn Hữu Đồng phát biểu ý kiến

  Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Đinh Nguyễn Hữu Đồng phát biểu ý kiến

   
 •