Một số hình ảnh phiên họp thứ 37 UBTVQH khóa XII ngày 4-1-2011

Ngày 04/01/2011, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi bảy

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •