Ngày 1/12/2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi sáu

Ngày 1/12/2010 , Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi sáu

 •  
  Các đại biểu dự khai mạc phiên họp

  Các đại biểu dự khai mạc phiên họp

   
 •  
  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày
Chương trình công tác năm 2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày Chương trình công tác năm 2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

   
 •  
  Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp

  Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp

   
 
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X