Thông cáo phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII

 Từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 35 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

 
 
  • Quốc hội khóa XII
  • Quốc hội khóa XI
  • Quốc hội khóa X