Ngày 1/12/2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi sáu

Ngày 1/12/2010 , Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi sáu

 •  

  Các đại biểu dự khai mạc phiên họp

   
 •  

  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày Chương trình công tác năm 2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

   
 •  

  Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp