Ngày 13/9/2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi tư

Ngày 13/9/2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi tư

 •  

  Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh trình bày Tờ trình về định mức phân bổ ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015

   
 •  

  Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận phát biểu tại phiên họp

   
 •  

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại phiên họp

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp