Ngày 13/9/2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi tư

Ngày 13/9/2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi tư

 •  
  Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh trình bày Tờ trình về định mức
phân bổ ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015

  Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh trình bày Tờ trình về định mức phân bổ ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015

   
 •  
  Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
Nguyễn Văn Thuận phát biểu tại phiên họp

  Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận phát biểu tại phiên họp

   
 •  
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại phiên họp

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại phiên họp

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp