Một số hình ảnh khai mạc phiên họp thứ 33 UBTVQH khóa XII ngày 20-8-2010

Ngày 20/8/2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi ba; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •