Một số hình ảnh phiên họp thứ 32 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII ngày 20-7-2010

Ngày 20/7/2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi hai

 •  

  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ bảy và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XII

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp