Thông cáo phiên họp thứ 31 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII

Từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 5 năm 2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 31 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

 
 
 • Quốc hội khóa XII
 • Phiên họp thứ 2
 • Văn kiện tài liệu
 • Quốc hội khóa X
 • Phiên họp thứ 54
 • Phiên họp thứ 52
 • Phiên họp thứ 19
 • Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 43
 • Phiên họp thứ 41
 • Phiên họp thứ 15