Thông cáo phiên họp thứ 31 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII

Từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 5 năm 2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 31 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.