Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ ba mươi mốt Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII ngày 6-5-2010

Ngày 6/5/2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi mốt

 •  
  Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự phiên họp

  Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự phiên họp

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

   
 •  
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại phiên họp

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại phiên họp

   
 •  
  Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền phát biểu tại phiên họp

  Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền phát biểu tại phiên họp

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp

   
 
 • Chủ tịch Vương Đình Huệ
 • Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X