Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ ba mươi mốt Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII ngày 6-5-2010

Ngày 6/5/2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp thứ ba mươi mốt

 •  

  Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự phiên họp

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

   
 •  

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại phiên họp

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền phát biểu tại phiên họp

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp