Thông cáo phiên họp thứ 30 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII

Từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 4 năm 2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 30 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.