Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ ba mươi Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII

 •  
  Tổng bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu dự kỳ họp

  Tổng bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu dự kỳ họp

   
 •  
  Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền thay mặt hai Ủy ban, trình bày ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008;

  Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền thay mặt hai Ủy ban, trình bày ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008;

   
 •  
  Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri.

  Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri.

   
 •  
   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

   
 •  
  Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai phát biểu tại phiên họp

  Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai phát biểu tại phiên họp

   
 •  
  Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu tại phiên họp

  Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu tại phiên họp

   
 •  
   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp