Một số hình ảnh khai mạc Phiên họp thứ ba mươi Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII

 •  

  Tổng bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu dự kỳ họp

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền thay mặt hai Ủy ban, trình bày ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008;

   
 •  

  Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri.

   
 •  
   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

   
 •  

  Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai phát biểu tại phiên họp

   
 •  

  Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu tại phiên họp

   
 •  
   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp