Thông cáo phiên họp thứ 27 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 01 năm 2010, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 27 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

 
 
  • Quốc hội Khóa XIV
  • Phiên họp thứ 51
  • Quốc hội khóa XIII
  • Quốc hội khóa XII
  • Quốc hội khóa XI
  • Quốc hội khóa X