Thông cáo phiên họp thứ 26 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII

Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 12 năm 2009, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 26 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.