Một số hình ảnh phiên họp thứ 26 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

 •  

  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ sáu và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họ thứ bảy

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp./

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp