Thông cáo phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2009, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 25 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.