Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII họp phiên thứ 25 từ ngày 15-16/10/2009

 •  
  Đại biểu dự phiên họp

  Đại biểu dự phiên họp

   
 •  
  Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh trình bày Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh trình bày Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

   
 •  
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại phiên họp

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại phiên họp

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp,

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp,

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp.

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc phiên họp