Ngày 28-9-2009, Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII khai mạc phiên họp thứ 24

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X