Ngày 9/9/2009, tại Hà Nội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp lần thứ hai mươi ba

 •  
  Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh trình bày Tờ trình về dự án Luật thuế tài nguyên

  Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh trình bày Tờ trình về dự án Luật thuế tài nguyên

   
 •  
  Các đại biểu dự Phiên họp

  Các đại biểu dự Phiên họp

   
 •  
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại Phiên họp./

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại Phiên họp./

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp,

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp,

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp.

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp