Ngày 9/9/2009, tại Hà Nội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII tổ chức Phiên họp lần thứ hai mươi ba

 •  

  Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh trình bày Tờ trình về dự án Luật thuế tài nguyên

   
 •  

  Các đại biểu dự Phiên họp

   
 •  

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại Phiên họp./

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp,

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp.

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp