Thông cáo phiên họp thứ 22 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII

Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8 năm 2009, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 22 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

 

Báo cáo số 2518/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12 tháng 8 năm 2009 trả lời chất vấn một số vấn đề tại phiên họp thứ 22 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII

14/08/2009 22:36

(Bộ Thông tin và Truyền thông)