Thông cáo phiên họp thứ 22 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII

Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8 năm 2009, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 22 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.