Sáng ngày 14-8-2009: Uỷ ban thường vụ Quốc hội chất vấn và nghe trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Bộ trưởng Thông tin và truyền thông (Biên bản gỡ băng ghi âm)

15/08/2009

(Văn phòng Quốc hội)

File đính kèm