Thông cáo phiên họp thứ 21 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII

Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 năm 2009, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 21 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.