Một số hình ảnh khai mạc phiên 21 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII ngày 16-7-2009

  •  
     
  •