Một số hình ảnh khai mạc phiên 21 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII ngày 16-7-2009

 •  
   
 •  
   
 
 • Tin hoạt động Quốc hội
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIV
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X