Thông cáo phiên họp thứ 21 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII

19/07/2009

Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 năm 2009, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 21 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự một số nội dung của phiên họp có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo một số Bộ, ngành thành viên Chính phủ; đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã đánh giá kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII.

- Về đánh giá kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII: Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí cho rằng, kỳ họp thứ năm đã thành công tốt đẹp. Quốc hội đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Công tác tổ chức, điều hành kỳ họp có nhiều cải tiến, vừa tiết kiệm thời gian, vừa bảo đảm chất lượng các nội dung xem xét, quyết định. Không khí làm việc dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao. Đạt được kết quả này là do sự tập trung lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan hữu quan, sự đóng góp tích cực của cử tri cả nước và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao của các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội.

- Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII:  Dự kiến Quốc hội  sẽ làm việc khoảng 29 ngày, từ trung tuần tháng 10 đến trung tuần tháng 11 năm 2009, để thông qua 8 luật, cho ý kiến về 12 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát và một số vấn đề quan trọng khác.          

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến một bước về 3 dự án luật đã được Quốc hội, kỳ họp thứ năm cho ý kiến: Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật người cao tuổi; Luật dân quân tự vệ để tiếp tục chỉnh lý, hoàn chỉnh trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ sáu.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009; về việc điều chỉnh chính sách thu ngân sách đối với số lợi nhuận bất thường có được của nhà thầu dầu khí do giá dầu thô biến động tăng:

-  Về  phương án sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009: Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tán thành nguyên tắc phân bổ nguồn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009, yêu cầu phải bám sát các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong  đó cần ưu tiên tập trung cho những dự án, công trình giao thông, thủy lợi cấp bách, có hiệu quả nhất là ở các địa phương nghèo, kinh tế chậm phát triển; tập trung bố trí vốn để giải quyết dứt điểm các dự án, công trình hoàn thành trong năm 2009; các dự án, công trình chuyển tiếp và có khả năng hoàn thành trong năm 2010; không bố trí vốn và kiên quyết loại bỏ những dự án không đủ thủ tục, kém hiệu quả.

- Về việc điều chỉnh chính sách thu ngân sách đối với số lợi nhuận bất thường có được của nhà thầu dầu khí do giá dầu thô biến động tăng: Dầu khí là nguồn tài nguyên quý hiếm, không tái tạo được và thu từ dầu khí là nguồn thu quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, việc kiểm soát và khai thác nguồn thu từ dầu khí có phần chưa hợp lý. Trong bối cảnh giá dầu thô thế giới thường xuyên biến động như hiện nay, để chủ động điều tiết và khai thác hợp lý nguồn thu cho ngân sách nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút các nhà thầu nước ngoài, tạo cơ hội cho nhà thầu trong nước hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, việc ban hành chính sách thu để điều tiết một phần lợi nhuận bất thường của nhà thầu do giá dầu thô tăng cao là cần thiết.

4. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến 2010, định hướng đến 2020; về việc chuẩn bị Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội; về Đề án Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước; về thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương; về việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương và một số vấn đề về công tác cán bộ.

(Văn phòng Quốc hội)