Một số hình ảnh ngày khai mạc phiên họp thứ 20 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII ngày 12-5-2009

 •  
  Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền phát biểu tại Phiên họp

  Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền phát biểu tại Phiên họp

   
 •  
  Đại biểu tại Phiên họp.

  Đại biểu tại Phiên họp.

   
 •  
  Đại biểu tại Phiên họp

  Đại biểu tại Phiên họp

   
 •  
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại Phiên họp

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại Phiên họp

   
 •  
  Chủ nhiệm uỷ ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại Phiên họp

  Chủ nhiệm uỷ ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại Phiên họp

   
 •  
  Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009

  Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp./

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp./

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp,

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp,

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp.

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp