Một số hình ảnh ngày khai mạc phiên họp thứ 20 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII ngày 12-5-2009

 •  

  Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền phát biểu tại Phiên họp

   
 •  

  Đại biểu tại Phiên họp.

   
 •  

  Đại biểu tại Phiên họp

   
 •  

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu tại Phiên họp

   
 •  

  Chủ nhiệm uỷ ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại Phiên họp

   
 •  

  Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp./

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp,

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp.

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Phiên họp