Một số hình ảnh buổi khai mạc họp phiên thứ 19 Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII - ngày 14-4-2009

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •