Chương trình chất vấn các Bộ trưởng ngày 20-3-2009 tại phiên họp thứ 18 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

20/03/2009

8h00–8h15 : Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc.

8h10–10h45: Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

1- Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày phần chuẩn bị về nhóm các vấn đề sau:

- Vấn đề trợ cấp hộ nghèo trong dịp Tết nguyên đán vừa qua.

- Việc sửa đổi, bổ sung chính sách và triển khai thực hiện chính sách đối với các đối tượng người có công, thương binh, người về hưu, người nghèo, cán bộ công chức; chính sách đối với công nhân bị mất việc do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước.

- Vấn đề bảo đảm chế độ cho người lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, trong đó có việc xúc tiến các hợp đồng lao động với nước ngoài.

- Việc trả lời các chất vấn nhận được tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội.

2- Đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp đặt câu hỏi thêm.

3- Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời.

4- Chủ tịch Quốc hội kết luận

10h45 - 15h30: Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư

1- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư trình bày phần chuẩn bị về các nhóm vấn đề sau:

- Hướng đơn giản hóa thủ tục đầu tư ở địa phương, nhất là đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tổ chức thực hiện phân bổ vốn đầu tư cho các địa phương.

- Giải pháp kích cầu nền kinh tế.

- Việc trả lời các chất vấn nhận được tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội.

2- Đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp đặt câu hỏi thêm.

3- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư trả lời

4- Chủ tịch Quốc hội kết luận

15h45 - 17h00: Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày phần chuẩn bị về các nhóm vấn đề sau:

- Tình trạng xâm phạm di tích lịch sử văn hóa diễn ra nhiều; công tác quản lý, giữ gìn các cơ sở văn hóa như bảo tàng, nhà hát, thư viện còn nhiều bất cập.

- Lễ hội phát triển tràn lan, kịch bản giống nhau, tốn kém nhiều thời gian, tiền của; có nhiều nơi để hoạt động mê tín dị đoan phát triển; các hủ tục trong dân gian như việc hiếu, việc hỷ ngày càng nặng nề;

- Vai trò của Bộ trong việc phát động và quản lý phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa trong những năm qua.

2 - Đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp đặt câu hỏi.

3. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả lời

17h00: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết thúc.

 

 


Thời gian làm việc

Buổi sáng: bắt đầu từ 8h00, nghỉ giải lao từ 9h30’ đến 9h45’

Buổi chiều: bắt đầu từ 14h00, nghỉ giải lao từ 15h30 đến 15h45’

(Văn phòng Quốc hội)