Một số hình ảnh khai mạc phiên họp thứ 17 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ngày 23-2-2009

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •