Thông cáo phiên họp thứ 17 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.