Một số hình ảnh phiên họp thứ 16 Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII - ngày 15-01-2009

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •