Một số hình ảnh khai mạc phiên họp thứ 15 Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII

  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •