Một số hình ảnh phiên họp thứ 14 Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII ngày 21 - 22/11/2008

  •  
     
  •  
     
  •