Một số hình ảnh khai mạc phiên họp thứ 13 Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII - ngày 6-10-2008

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X