Một số hình ảnh khai mạc phiên họp thứ 13 Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII - ngày 6-10-2008

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •