Một số hình ảnh khai mạc phiên họp thứ 12 Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII