Ngày 21/8/2007, Khai mạc phiên họp thứ 11, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

 •  
  Toàn cảnh Hội trường

  Toàn cảnh Hội trường

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu