Ngày 21/8/2007, Khai mạc phiên họp thứ 11, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII

 •  

  Toàn cảnh Hội trường

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

   
 •  

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu