Thông cáo Phiên họp thứ mười của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XII

Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 7 năm 2008, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ mười tại Hà Nội dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.