Thông cáo phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

14/03/2007

Từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 2006, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành họp phiên thứ 44 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XI, khai mạc vào ngày 17-10-2006.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và thực tế chuẩn bị, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy rằng, công tác chuẩn bị cho kỳ họp về mọi mặt đã cơ bản hoàn thành.

Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn tất các công việc chuẩn bị để đảm bảo kỳ họp diễn ra đúng tiến độ và thành công tốt đẹp.

2. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2007.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đánh giá của Chính phủ và cho rằng, khi thực hiện kế hoạch năm 2006, nền kinh tế nước ta có nhiều khó khăn; giá dầu thô và nhiều vật tư chủ yếu trên thị trường thế giới tăng cao gây áp lực lên mặt bằng giá cả trong nước. Thiên tai, nhất là sự biến động bất thường của thời tiết, dịch bệnh nguy hiểm phát sinh ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân… Tuy nhiên với quyết tâm phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục ổn định và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt, tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch đề ra và đạt cao hơn chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân của kế hoạch 5 năm 2006-2010; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; các cân đối lớn tiếp tục ổn định; hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác xoá đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm có bước tiến mới…

Bênh cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế-xã hội nước ta vấn còn một số hạn chế như: chất lượng tăng trưởng chưa cao; nhiều vấn đề xã hội còn bức xúc; công tác phòng, chống tham nhũng tuy bước đầu đã được đẩy mạnh nhưng vẫn là thách thức lớn với sự nghiệp phát triển đất nước; tình trạng vi phạm hoặc không chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật còn khá phổ biến…

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; các nhiệm vụ và giải pháp mà Chính phủ đã đề ra nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007.

3. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật thuế thu nhập cá nhân.

4. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2007 chuẩn bị trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10.

5. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác di dân tái định cư dự án Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang; dự án Khí-điện-đạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Về công tác di dân tái định cư dự án Thuỷ điện Tuyên Quang: Dự án Thuỷ điện Tuyên Quang là dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chính phủ. Dự án này đã được Chính phủ phê duyệt đầu tư năm 2002. Hiện nay dự án đang được triển khai tích cực theo đúng tiến độ. Tuy nhiên số lượng dân cư phải di dời đã tăng từ 18.000 người lên 23.000 người, là một trong các tiêu chí thuộc công trình quan trọng quốc gia, vì vậy Uỷ ban thường vụ Quốc hội tán thành việc Chính phủ chuẩn bị trình để Quốc hội xem xét, quyết định về vấn đề này tại kỳ họp thứ 10, tạo thuận lợi cho việc tiếp tục thực hiện dự án.

- Về dự án Khí-điện-đạm Bà Rịa – Vũng Tàu: Đến nay, 9 trong số 15 dự án thành phần đã được đưa vào vận hành và phát huy hiệu quả. Một số dự án đang được triển khai. Uỷ ban thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiến hành tổng kết và trình Quốc hội phương án xử lý kết thúc việc thực hiện dự án vào kỳ họp sau.

6. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Luật phòng, chống ma túy và Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý ở Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Cũng tại phiên họp này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành những nội dung sau:

- Nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các Hiệp định về biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng;

- Cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2006 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong năm 2006;

- Nghe Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban dân nguyện của Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo về công tác dân nguyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2006 và cho ý kiến một số vấn đề quan trọng khác.

(Vụ Tổng hợp-VP Quốc hội)