Thông cáo phiên họp thứ 25 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

14/03/2007

Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 1 năm 2005, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thứ 25 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

1. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân và Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới:

- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan:

Qua hơn 3 năm thực hiện, Luật hải quan đã phát huy tác dụng tích cực. Tuy nhiên, các quy định của Luật cũng đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, hiện đại hóa hoạt động hải quan, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh, du lịch; đồng thời nâng cao trách nhiệm phòng, chống buôn lậu.

- Về dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân: Việc sửa đổi Quy chế này nhằm quy định rõ trình tự, thủ tục về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân; tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để các cơ quan đó tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

- Về dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới: Việc ban hành Quy chế khu đô thị mới nhằm giải quyết những tồn tại, bất cập hiện nay đảm bảo cho công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư; đồng thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, của chủ dự án và người sử dụng bất động sản trong các dự án khu đô thị mới.

2. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị thường niên lần thứ 13 Diễn đàn Nghị viện Châu á-Thái Bình Dương (APPF-13) tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 10 đến 13 tháng 1 năm 2005.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao kết quả của Hội nghị và cho rằng, việc tổ chức thành công Hội nghị này đã góp phần quan trọng thúc đẩy đối thoại giữa các Nghị sĩ trong khu vực về các vấn đề an ninh-chính trị; hợp tác về kinh tế và văn hóa; giải quyết các vấn đề cùng quan tâm trong khu vực và xây dựng chương trình hành động trong tương lai của APPF. Đây là dịp để các đại biểu Quốc hội Việt Nam tiếp xúc và đối thoại rộng rãi với Nghị sĩ các nước về những vấn đề mang tính thời sự và thiết thực của khu vực; đồng thời cũng là dịp để bạn bè quốc tế hiểu rõ về công cuộc đổi mới, về đất nước và con người Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của nước ta trong khu vực và trên thế giới.

3. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua các nghị quyết:

- Nghị quyết về việc giải thích điểm c khoản 2 điều 241 của Luật thương mại hiện hành;

- Nghị quyết quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991.