Thông cáo phiên họp thứ 18 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

14/03/2007

Từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 4 năm 2004, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thứ 18 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

1- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XI.

Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Quốc hội và tình hình thực tế, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy rằng, việc chuẩn bị về mọi mặt cho kỳ họp đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, theo kế hoạch đề ra. Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhấn mạnh thêm một số vấn đề cụ thể về việc chuẩn bị dự kiến nội dung chương trình, cách thức và thời gian tiến hành kỳ họp; về chuẩn bị các dự án, báo cáo; về sắp xếp chương trình làm việc chi tiết của kỳ họp và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan hữu quan tiếp tục khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị để bảo đảm cho kỳ họp hoàn thành tốt nội dung chương trình theo đúng thời gian dự kiến.

2- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến các báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2003; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2004; về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002 và về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2005.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đánh giá của Chính phủ, của Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội và cho rằng, năm 2003, mặc dù tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các hoạt động kinh tế – xã hội đều phát triển theo hướng tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện, đồng đều ở các ngành, vùng miền và địa phương trong cả nước. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và cao hơn so với số ước thực hiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2004 gặp nhiều khó khăn. Rét đậm xảy ra ở miền Bắc, hạn hán kéo dài ở cả 3 miền, đại dịch cúm gia cầm xảy ra trên diện rộng, giá cả nhiều nhóm hàng tăng mạnh, ảnh hưởng đến sức mua, tác động xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, nhịp độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt mức cao hơn quý I năm 2003. Nhiều chỉ tiêu kế hoạch giữ được mức tăng trưởng cao, kim ngạch xuất khẩu tăng khá, huy động vốn đầu tư có nhiều tiến bộ. Một số lĩnh vực xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân đạt được nhiều kết quả tốt. Khống chế và kiểm soát thành công bệnh dịch cúm gia cầm. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn những khó khăn, yếu kém nhất định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt được thấp hơn so với mục tiêu cả năm. Một số tệ nạn xã hội bức xúc vẫn tiếp diễn phức tạp.

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân những mặt được và chưa được trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2004 và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các giải pháp của Chính phủ đề ra để tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2004 và nhấn mạnh một số vấn đề sau: chú trọng và nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo và đánh giá các nhân tố, xu hướng bất lợi trong nước và trên thế giới tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh phát triển sản xuất, dịch vụ; tiếp tục ổn định các cân đối vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bình ổn giá cả; tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; chỉ đạo thực hiện vượt mức nhiệm vụ thu, quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước trong điều kiện giá cả biến động không bình thường; đánh giá, phân tích khách quan thực trạng chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng dịch vụ y tế, việc tăng giá thuốc chữa bệnh; tìm giải pháp cho xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm; tích cực chuẩn bị các điều kiện để hội nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả cao, giữ vững mục tiêu độc lập trong hội nhập; triển khai tổng thể và đồng bộ chương trình cải cách hành chính.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng đã nghe Chính phủ báo cáo và cho ý kiến về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002, về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2005.

3- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý, chuẩn bị trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 đối với các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật phá sản (sửa đổi); Luật giao thông đường thủy nội địa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; Bộ luật tố tụng dân sự, Luật thanh tra, Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (sửa đổi) và Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản; Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) để trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 5.

4- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thông qua Pháp lệnh dự trữ quốc gia, Pháp lệnh chống bán phá giá, Pháp lệnh thú y (sửa đổi); Pháp lệnh dân quân tự vệ (sửa đổi).

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự thảo Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục phối hợp với Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội hoàn chỉnh văn bản để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua vào một phiên họp sau.

5- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 và nhất trí cho rằng, kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 3 về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử cơ bản đáp ứng được tình hình thực tế ở địa phương, khắc phục được những bất hợp lý về cơ cấu; tạo điều kiện để cử tri thực hiện đúng và đầy đủ quyền bầu cử của mình. Hội đồng bầu cử nhân dân các cấp đã tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo trong bầu cử; công tác tuyên truyền và vận động bầu cử được thực hiện tốt. Cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25-4-2004 đã thành công tốt đẹp; nhìn chung bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm; cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

6- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005; về việc phân bổ kinh phí thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với ngành thuế và ngành hải quan theo kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2003.

7- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ và các cơ quan hữu quan báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân từ khi Luật khiếu nại, tố cáo có hiệu lực đến hết quý I-2004; việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại kéo dài.

8- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định danh sách các Tòa án cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực đủ điều kiện được thực hiện thẩm quyền xét xử mới theo quy định tại khoản 1 Điều 170, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; thông qua Nghị quyết về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết về việc thay đổi uỷ viên Hội đồng tuyển chọn thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thẩm phán Tòa án quân sự Trung ương và Nghị quyết về việc cử bổ sung uỷ viên Hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự Trung ương; cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về việc tiếp nhận, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

9- Cũng tại phiên họp này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghe Báo cáo kết quả Hội nghị đối tác Nghị viện á - Âu lần thứ 3 (ASEP-3); cho ý kiến về việc tham gia Đại hội đồng AIPO lần thứ 25 tại Campuchia; việc Quốc hội ta đăng cai tổ chức hội nghị lần thứ 13 Diễn đàn Nghị viện châu á-Thái Bình Dương (APPF) tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2005
 
  • Quốc hội khóa XII
  • Quốc hội khóa XI
  • Quốc hội khóa X