Thông cáo phiên họp thứ 17 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

14/03/2007

Từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 3 năm 2004, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thứ 17 tại Hà Nội dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

1- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XI.

Trên cơ sở Tờ trình của Văn phòng Quốc hội và qua thực tế chuẩn bị, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, mặc dù nội dung chương trình kỳ họp khá nhiều, nhưng do tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương của các cơ quan hữu quan nên đến nay các công việc chuẩn bị về cơ bản đã bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp, khai mạc vào ngày 11-5-2004 tại hội trường Ba Đình, Hà Nội.

Dự kiến kỳ họp thứ 5 có những nội dung sau:

Về công tác xây dựng pháp luật:

- Quốc hội sẽ xem xét, thông qua: Bộ luật tố tụng dân sự; Luật thanh tra; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; Luật giao thông đường thuỷ nội địa, Luật phá sản doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội.

- Quốc hội sẽ thảo luận cho ý kiến về các dự án: Luật điện lực, Luật cạnh tranh, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ và phát triển rừng và Luật an ninh quốc gia.

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, Quốc hội sẽ xem xét:

- Báo cáo bổ sung về tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2003; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004;

- Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002;

- Báo cáo về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân từ khi Luật khiếu nại, tố cáo có hiệu lực đến hết quý I năm 2004;

- Báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các báo cáo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội;

- Báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội;

- Một số báo cáo chuyên đề về các vấn đề, lĩnh vực mà đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm.

Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ xem xét và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục khẩn trương hoàn thành các công việc chuẩn bị để góp phần bảo đảm cho kỳ họp thành công tốt đẹp.

2- Để chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về các dự án Luật cạnh tranh, Luật an ninh quốc gia, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

3- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các dự án Pháp lệnh tôn giáo; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh dân quân tự vệ.

4- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Pháp lệnh giống cây trồng và Pháp lệnh giống vật nuôi.

5- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan trình bày báo cáo, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và đánh giá cao việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương, bảo đảm thực hiện đúng quy trình và tiến độ theo Luật định. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trên các mặt thông tin, tuyên truyền; thực hiện tốt các bước hiệp thương tiếp theo, làm tốt công tác an ninh, trật tự xã hội và giải quyết tốt việc khiếu nại, tố cáo trong bầu cử.

6- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến một số vấn đề khác:

- Việc ban hành cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

- Việc đánh giá thực hiện thu ngân sách nhàớc năm 2003 và phương án sử dụng số vượt thu ngân sách trung ương năm 2003 so với báo cáo trình Quốc hội;

- Về hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc;

- Tình hình ký kết hiệp định hợp tác nghề cá và đàm phán nghị định thư bổ sung hiệp định hợp tác nghề cá vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc;

- Việc sửa đổi, bổ sung kết luận 168/KL-UBTVQH10 và công văn 169/UBTVQH10 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X về cải tiến việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

7- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về các tờ trình của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về biên chế của ngành Toà án nhân dân, biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân 2 năm 2004 và 2005.