Thông cáo phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

14/03/2007

Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 3 năm 2004, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thứ 16 tại Hà Nội dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm.

1- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về các dự án: Luật điện lực; Pháp lệnh thú y (sửa đổi); Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự (sửa đổi); Pháp lệnh chống bán phá giá; Pháp lệnh dự trữ quốc gia; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

- Luật điện lực được xây dựng nhằm thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển và quản lý các hoạt động điện lực, phát huy mọi nguồn lực, khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư, đa dạng hoá phương thức đầu tư và kinh doanh điện.v.v…

- Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự qua gần 15 năm thi hành đã góp phần củng cố, xây dựng các cơ quan điều tra nhằm góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, Pháp lệnh đã bộc lộ những hạn chế, nhất là về tổ chức bộ máy, phân định thẩm quyền giữa các cơ quan điều tra, trình độ của điều tra viên.v.v… Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh này là nhằm khắc phục những hạn chế nói trên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, bảo đảm phù hợp với các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới được Quốc hội ban hành và các quy định khác của pháp luật, góp phần tăng cường đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong tình hình mới.

- Việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh thú y hiện hành là nhằm bảo vệ và phát triển động vật, góp phần bảo vệ môi trường; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thú y, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan; quy định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực thú y; đồng thời, bổ sung những quy định cho phù hợp với điều kiện kinh - tế xã hội của đất nước và yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế.

- Việc ban hành Pháp lệnh chống bán phá giá là nhằm tạo lập và duy trì môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và đảm bảo sự ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo vệ các ngành sản xuất trong nước, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là nhằm khắc phục một số điểm hạn chế của Pháp lệnh hiện hành như mức khởi điểm chịu thuế, các mức thu nhập chịu thuế, biểu thuế và thuế suất không còn hợp lý…Việc ban hành Pháp lệnh này là bước quá độ, góp phần vào việc chuẩn bị dự án Luật thuế thu nhập cá nhân sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới.

- Việc xây dựng và ban hành Pháp lệnh dự trữ quốc gia là nhằm tăng cường vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nước, xử lý kịp thời những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra; phục vụ việc bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

2- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về diễn biến của dịch cúm gia cầm và công tác phòng, chống dịch cúm này trong thời gian vừa qua. Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoan nghênh Chính phủ, các ngành, các cấp đã khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để xử lý tình hình dịch cúm gia cầm đạt kết quả tốt; đồng thời lưu ý Chính phủ cần có các biện pháp hữu hiệu để không xảy ra tái phát dịch cúm gia cầm và sớm khôi phục, phát triển các đàn gia cầm ở nước ta.

3- Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian triển khai đại trà sách giáo khoa mới cấp trung học phổ thông chậm lại 2 năm so với quy định tại Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội khoá 10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và sẽ thực hiện việc thay sách giáo khoa mới lớp 10 bắt đầu từ năm học 2006-2007.

4- Cũng tại phiên họp này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về việc triển khai thực hiện Quy chế hoạt động đối ngoại của các cơ quan của Quốc hội; thảo luận Chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2004; cho ý kiến về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối tác Nghị viện Á-Âu lần thứ 3 (ASEP3) dự kiến tổ chức tại thành phố Huế từ ngày 25 đến 26 tháng 3 năm 2004.

 
 • Thư viện phim
 • Phiên họp thứ 6 Thư viện ảnh
 • Tư liệu Quốc hội các khóa
 • Khóa VIII
 • Phiên họp thứ 5
 • Khóa IV
 • Phiên họp thứ 4
 • Hình ảnh phiên họp
 • Tư liệu bầu cử Quốc hội
 • Thông báo nội dung phiên họp
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X