Thông cáo phiên họp thứ 11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

10/05/2007

 

Từ ngày 21 đến ngày 29-8-2003, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

1 - Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XI.

Trên cơ sở Tờ trình của Văn phòng Quốc hội và qua thực tế chuẩn bị, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, mặc dù nội dung chương trình kỳ họp này khá nhiều, nhưng do tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương của các cơ quan hữu quan nên đến nay các công việc chuẩn bị về cơ bản đã bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp, khai mạc ngày 21-10-2003 tại hội trường Ba Đình, Hà Nội.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục khẩn trương hoàn thành các công việc chuẩn bị để góp phần bảo đảm cho kỳ họp thành công tốt đẹp.

2 - Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về 3 dự án: Luật thanh tra, Luật giao thông đường thuỷ nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

3 - Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các dự án: Pháp lệnh kiểm toán nhà nước, Pháp lệnh thi hành án dân sự (sửa đổi); Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh đê điều và về việc sửa đổi, bổ sung các Pháp lệnh về thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế và tranh chấp lao động.

4 - Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng công trình hạ tầng giao thông, thuỷ lợi quan trọng của Nhà nước.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhất trí chủ trương phát hành trái phiếu Chính phủ để bổ sung thêm vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, thuỷ lợi quan trọng của Nhà nước ngoài các dự án đã được bố trí vốn đầu tư theo kế hoạch hàng năm nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng và an ninh theo Nghị quyết của Quốc hội. Quy mô phát hành trái phiếu Chính phủ trong từng năm cần được tính toán kỹ, chỉ đạo sát sao, chủ động xử lý những phát sinh ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước, giữ vững an ninh tài chính quốc gia, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Cần lựa chọn bổ sung vốn cho các công trình thật sự cấp bách, tránh dàn trải, sử dụng có hiệu quả cao nhất nguồn vốn phát hành.

Giao Chính phủ tổ chức sớm phát hành trái phiếu đợt đầu và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 sắp tới; hàng năm báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện việc huy động, sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu Chính phủ và dự kiến kế hoạch phát hành trái phiếu năm sau. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc phát hành trái phiếu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên động viên toàn dân tích cực thực hiện chủ trương này. Các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội có trách nhiệm giám sát việc phát hành và sử dụng nguồn vốn này theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

5 - Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hoà Cu-ba của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dẫn đầu từ ngày 2 đến ngày 6-8-2003. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao thành công tốt đẹp của chuyến thăm vì đã góp phần củng cố, tăng cường thêm một bước quan hệ hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch lên ngang tầm với quan hệ chính trị của hai nước đang phát triển tốt đẹp